Securitatea datelor

Prin completarea formularului de înscriere și a formularului de comandă sunteți de acord ca datele dumneavoastră să intre în baza de date a companiei S.C. Dress-Up S.R.L., înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub numărul 3137, aceasta având dreptul să colecteze și să administreze datele dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

www.tudorpop.ro colectează date cu caracter personal, numai cu acordul voluntar al clientului, pentru facturarea și expedierea comenzilor și/sau retururilor, pentru trimiterea de newslettere/sms-uri periodice, contactarea clientului pentru rezolvarea situatilor anterior/ulterior comenzii, contactarea clientului la cererea sa voluntară.

Clientul are drept de acces, intervenție și opoziție asupra datelor personale comunicate, conform legii 677/2001, în mod gratuit, printr-o cerere scrisă, semnată și datată.

Datele personale furnizate nu vor fi difuzate către terți, cu excepția operatorului de marketing direct al S.C. Dress-Up S.R.L. la cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată la adresa Str. Victor Babeș nr. 14, Et. 1, Ap. 2, Sector 5, București, punctul de lucru al firmei S.C. Dress-Up S.R.L.

S.C. Dress-Up S.R.L. se obligă:
– să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
– să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;
–  să înceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.

Clientul are dreptul de a solicita, o singură dată pe an, în scris, evidența modului în care datele personale ale acestora sunt prelucrate.